جی سی تاکسی به عنوان برندی نو در ارائه خدمات حمل و نقل درون شهری در استان سیستان و بلوچستان ویژگی های ممتازی دارد :

 

جی سی ، امن و ایمن است و تحت نظارت سازمان تاکسیرانی فعالیت می کند. رانندگان جی سی ملزم به ارائه کارت هویت خود به مسافرین بوده و صلاحیت آنها توسط کارشناسان جی سی تاکسی ارزیابی شده و کلیه استعلامات قانونی در مورد آنها با دقت هرچه تمام صورت گرفته است.

 

جی سی، متعلق به خانواده حمل و نقل بومی سیستان و بلوچستان است و برای توانمند سازی و نه تضعیف کسب و کارهای بومی در حوزه حمل و نقل مسافر شکل گرفته است.  ما برای حفظ حیات اقتصادی تمام افراد شاغل در این حوزه که سالهای سال به مردم کشور خود خدمت نموده اند آستین بالازده ایم و معتقدیم باید با حمایت از خانواده حمل و نقل بومی هر شهر به مقابله با انحصار خدمات و بالطبع چرخه اقتصادی در یک برند خاص رفت.

 

جی سی، اپلیکیشنی دانش بنیان و بومی ست و زیر نظر بزرگترین پارک علم و فن آوری کشور در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و توسط متخصصین داخلی تولید و توسعه یافته است. بدیهی ست در اختیار داشتن دانش فنی این حوزه می تواند برتری راهبردی برای ارائه خدمات به روز و نوین و توسعه آن در دیگر حوزه هاست.

 

جی سی، مسئولیت اجتماعی خود را با افتخار پذیرفته است و به عنوان بخشی از رسالت خود برای ارائه خدمات به مردم شریف ایران تسهیلات بی نظیری را برای حمل و نقل درون شهری توان خواهان جامعه در سیستان و بلوچستان در نظر گرفته است. ما این امر را بخشی از رسالت خود برای توسعه جریان باشکوه زندگی در بطن جریان حمل و نقل شهری در نظر گرفته ایم. باشد که به سهم خود قدمی برای ساخت جامعه ایی مسئولیت پذیر و پویا برداشته باشیم.