طاها تک

شرکت فنی مهندسی داده پردازان اطلس فن آور طاها مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان پیشرو در فعالیت های شهر هوشمند در راستای تعالی و توسعه اهداف دولت الکترونیک اقدام به طراحی و پیاده سازی سامانه های هوشمند حمل و نقل شهری نموده است.

 

تاکسی اینترنتی