شهر هوشمند

به دنبال مفهوم دولت الکترونیک می توان رویکرد تعمیم یافته ای به شهر الکترونیک یا شهر هوشمند داشت. امروزه شهر های کلان و بزرگ را به عنوان قطب اقتصادی مهم دنیا می شناسند و مهم ترین تمایز این کلان شهرها در استفاده آنها از سیستم های هوشمندانه و خلاقانه در مدیریت آنها می باشد.

ویژگی های شهرهای هوشمند

کاربرد تجهیزات فناوری اطلاعات از چراغ های راهنمایی و رانندگی ، تابلو های هوشمند ، چراغ های کنترل ترافیک، تابلو ها هوشمند تبلیغاتی، شبکه های هوشمند، فضاهای مجازی شهری، تبادل دانش کاملا هوشمند، استفاده از خدمات اینترنتی در تمامی لایه های شهری و در هر مکانی از شهر، استفاده از خدمات آموزشی در تمامی مکان های شهری، ارائه خدمات رفاهی در قالب بسته های هوشمند، حضور شرکت ها و موسسات هوشمند، انواع تجارت الکترونیک، انواع مشارکت هوشمند مردمی، انواع دستگاه ها و تجهیزات هوشمند و … از مشخصه های اصلی هستند که در عصر الکترونیک و فناوری اطلاعات در شهرهای بزرگ و پیشرفته به کار گرفته شده اند.

حرکت به سمت هوشمندی شهر به یک ضرورت تبدیل شده که در حال حاضر تنها فرصت برای بسیاری از شرکت ها و موسسات است تا با این شهر هوشمندی که خواه نا خواه آینده کشورهایی مانند ایران را در بر گرفته همراه شوند. در غیر این صورت باید تاوان انتخاب بد خود را بدهند.

شهر هوشمند
شهر هوشمند

مولفه های شهر هوشمند

در رتبه بندی بزرگترین کشور های دنیا که به سمت هوشمند سازی حرکت کرده اند مولفه های زیادی وجود داشته است. اما شاید بتوان گفت مهم ترین رتبه بندی را یک موسسه بازرگانی در دانشگاه ناوارا اسپانیا انجام داده که طی آن مولفه های مهم زیر برای سنجش یک شهر هوشمند در نظر گرفته شده است:

·        اداره کردن شهر به روش هوشمند

·        مدیریت عمومی هوشمند شهر

·        برنامه ریزی های هوشمند در شهر

·        میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهر

·        میزان دانش سرمایه انسانی شهر ها از موضوع هوشمند سازی

·        اقتصاد هوشمند

·        محیط هوشمند

·        دسترسی هوشمند به دنیا

·        انسجام هوشمند شهری

·        حمل و نقل هوشمند.

سخن آخر

امیدوارم از مقاله فوق که توسط تیم طاها تک تهیه گردیده لذت کافی را برده باشید.