طاهاتک با همکاری با پژوهشکده‌ها و نهادهای اقتصادی و همچنین دانشگاه اصفهان با بهره‌گیری از اساتید مدیریت و اقتصاد شما را در امر مشاوره‌ی اقتصادی کسب و کار همراهی می‌کند و شما می‌توانید با خیال آسوده کسب و کار خود را توسعه دهید.

طرح‌های کسب‌وکار به شما کمک می‌کنند تا با استفاده بهینه از منابع موجود کسب و کار خود را توسعه دهید، موانع را بشناسید و برای آن برنامه‌ریزی کنید.

امروزه طرح‌های کسب و کار می‌توانند مسیر رشد و توسعه شرکت‌ها را مسیرگذاری کنند و مدیران با تکیه بر این طرح‌ها کسب‌وکار خود را رونق ببخشند، تیم اقتصادی طاهاتک با تجربه‌ی چند ساله شما را در این مسیر یاری می‌رساند.