شرکت دانش بنیان پروچیستا

پروچیستا یک شرکت دانش بنیان و عضو نظام صنفی و رایانه ای کشور نیز می باشد.

این شرکت برند و برنچ دوم طاها تک محسوب می گردد. که به عنوان یک شتابدهنده فعالیت می نماید.

راستی می دانید به چه شرکت هایی دانش بنیان می گویند؟

به چه شرکت هایی دانش بنیان می گویند؟

به موجب آیین نامه تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان ،شرکت های دانش بنیان ،موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت ، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه ( شامل طراحی و تولید کالا و خدمات ) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان ( به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط ) تشکیل می شود.

طبق آیین نامه مصوب،شرکت های دانش بنیان ،اهدافی نظیر ، ترغیب هیئت علمی دانشگاه ها و واحدهای ‌پژوهشی برای فعالیت های بیشتر در رفع نیاز جامعه و امکان افزایش درآمد اعضای هیئت علمی، تجاری سازی یافته های  ‌پژوهشی، افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها و واحدهای ‌پژوهشی موضوع کلی فعالیت دانش بنیان را دنبال می کنند.

پروچیستا
پروچیستا

گروه پروچیستا چه کاری انجام می دهد؟

آنچه ما در پروچیستا انجام می دهیم آنست که به رویاها و ایده های شما جامع عمل می پوشانیم. پروچیستا جایی که شما میتوانید رویاهای استارتاپی خود را عملی کنید

پروچیستا چگونه استارتاپ هایتان را عملی می کنیم؟

تحقق رویاهای استارتاپی شما تنها به دست گروهی انجام می شود که خود در مسیر راه اندازی استارتاپ های موفق صاحب نام باشد و با تمام چالش ها و مشکلات و استرس های این راه آشنا باشد. پروچیستا جایی است که رویاهایتان به اجرا در خواهند آمد.

از چه ابزاری در این شرکت در راستای موفقیت شما استفاده خواهیم کرد؟

آنچه ما در اینجا ابزار نامیده ایم همان توان ماست در تولید ساخت قوی ترین برنامه ها و اپلیکیشن ها , بهترین مشاوره ها , تجارت الکترونیک و هر آنچه به آن نیاز پیدا خواهید کرد.