Startup Turkey

رویداد استانبول

هر ساله در استانبول رویداد استارتاپی به میزبانی شتابدهنده etohum  ترکیه برگزار می‌شود. در این رویداد بیش از 100 استارتاپ وجود دارند که در بازه ی زمانی 3 روزه به رقابت می‌پردازند.

استارتاپ‌ها در این رویداد به رقابت می‌پردازند تا در نهایت در روز اخر 3 استارتاپ برتر شناخته می‌شود و جوایزی به آنها اخصاص داده می‌شود.

این رویداد استارتاپی استانبول بسیار شبیه به استارتاپ ویکندی است که هر ساله در شهرهای مختلفی از کشورمان برگزار می‌شود.

با این تفاوت که در مقیاسی بزرگتر و با حضور سرمایه گذاران، کارآفرینان و مدیران استارتاپی برگزاری می‌گردد.

Call Now Buttonهم‌اکنون با ما تماس بگیرید