نرم افزار مدیریت بحران طاهاتک

برنامه مدیریت بحران از جمله برنامه‌های کاربردی تیم طاهاتک است که با بکارگیری آخرین فناوری‌های روز اقدام به تهیه و توسعه نرم‌افزارهای مدیریت بحران نموده است، این نرم‌افزارها با بهره‌گیری از سامانه‌های مسیریابی و موقعیت‌یابی و پردازش داده‌ها اقدام به ارائه نقشه جامع هدف می‌کنند که مدیران می‌توانند با استفاده از این نقشه‌راه اقدام به اتخاذ تصمیمات صحیح و بهینه در زمان بحران نمیاند، همچنین با مانیتور کردن موقعیت خودروهای سازمان، مدیران می‌توانند از خودروها به صورت بهینه استفاده نمایند.

0/5 ( 0 نظر )