مدت‌های که که واژه‌های امضای الکترونیک را در فضای خبری می‌شنویم و هر روز خبر از پیشرفت آن به گوش می‌رسد، اما امضای الکترونیک چیست؟
امضای الکترونیک در واقع با استفاده از داده‌های رایانه‌ای هویت فرد را تایید می‌کند، یعنی یک روند رایانه‌ای برای تایید اسناد، مرسوم‌ترین این روش‌ها امضای دیجیتال است که بر پایه رمزنگاری و با استفاده از کلید‌های عمومی و خصوصی انجام می‌گیرد، به این گونه که هر شخص کلید منحصر به فرد خود را دارد که در واقع الگوریتمی از رمز است که می‌تواند با آن اسناد را تایید نماید، در کشور ما تلاش‌هایی در این زمینه انجام گرفته است از جمله کارت‌های ملی هوشمند که امضای دیجیتال افراد را در خود دارد، اما متاسفانه هنوز به کارگیری این روند انجام نشده‌ است و هنوز روش‌های سنتی در این بین مرسوم است.
امضای دیجیتال راهی است به سوی دروازه‌های شهر هوشمند که در آینده نزدیک می‌توان شاهد بگارگیری آن باشیم و چه بسا شرکت‌ها نیز بهتر است به سمت استفاده و توسعه این فناوری حرکت نمایند.