ساعت کاری ۰۸:۰۰-۱۸:۰۰

شهرک علمی تحقیقاتی صفه اصفهان

31315775 – ۰۳۱ – 09174340218

iOT یا اینترنت اشیا یکی از تازه‌های جهان ماست، حالا می‌توان در همه‌ی وسالیمان به اینترنت سلام کنیم!

وسایلی که هوشمند عمل می‌کنند، خانه‌ای که فقط یک خانه معمولی نیست و حالا قدرت تصمیم‌گیری دارد؛ اینترنت اشیا راهی است برای هوشمندسازی وسایلی که به صورت سنتی از آنان بهره‌مند می‌شویم، برای مثال خانه‌ای که چراغ‌هایش به صورت هوشمند در ساعات خاص روشن می‌شود و یا به صورت دستی توسط شما می‌تواند کنترل گردد، اینترنت اشیا به مفهومی که آن را میشناسیم راهی است برای ورود به دنیایی با رفاه بیشتر که در آن کنترل همه چیز با فشردن یک کلید ممکن است.

اینترنت اشیا در خانه دوم ما، یعنی شهر ما نیز کاربرد دارد، هوشمندسازی شهری یکی از اهداف دولت‌هاست چرا که به صورت مستقیم رفاه شهروندان را در پی دارد، هوشمندسازی شهری یکی از مسیرهای توسعه‌ای شهری است که اگر به خوبی به آن توجه شود می‌تواند تاثیر به سزایی در رضایت‌مندی شهروندان داشته باشد.

Call Now Buttonهم‌اکنون با ما تماس بگیرید