تا به حال شده که در این دنیای قرن ۲۱، با این همه امکانات و پیشرفت فناوری از هنوز در صف رستوران، صف سینما و هزاران صف دیگر بایستید؟

و تا به حال به این نکته فکر کردید که چرا با وجود اینکه هر روز شاهد پیشرفت تکنولوژی هستیم، هنوز هم در خیلی از موارد کاستی‌هایی داریم و چرا در بسیاری‌ از موارد که می‌توان با استفاده از فناوری اطلاعات سطح رفاه مردم را افزایش داد اما همچنان بر روش‌های سنتی تکیه داریم؟

این‌ها سوالاتی است که پاسخ به آن می تواند در حل بسیاری از معضلات شهری راهگشا باشد، همواره مسئله‌ای که بیان می‌شود، مسئله‌ی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات است که این مهم با سیاست‌های دولت تا حد زیادی بهبود یافته است اما مسئله‌ی دیگر نبود یک اکوسیستم مناسب در فناوری اطلاعات است که دسترسی صاحبان فناوری به فناوری‌‌های یکدیگر را ممکن سازد به طوری که فناوری‌های تکمیل‌کننده یکدیگر را بیابند تا فناوری‌های جدید را خلق کنند که این یعنی همان حل مشکلات روزمره شهری، امید است که به زودی شاهد اکوسیستمی بدین شکل باشیم.