کشور ما به خاطر موقعیت جغرافیایی و تاریخی خود از ظرفیت‌های عظیمی در صنعت گردشگری برخوردار است، به طوری که با توسعه آن‌ها می‌توان چندین برابر درآمدهای نفتی برای کشور درآمد زایی کرد، اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد عدم استفاده از ظرفیت‌های حوزه فناوری اطلاعات هست به طوری که بیشتر فعالین این صنعت هنوز از روش‌های صنتی استفاده می‌کنند؛ اما چندی است که شرکت‌هایی در این حوزه وارد شدند، شرکت‌هایی که در حوزه‌هایی همچون رزرو آنلاین بلیط و هتل فعالیت‌ دارند، اما مشکل اینجاست که این شرکت‌ها تنها محدود به چند شهر بزرگ خدمات رسانی دارند و چندین سال است که در همین چند شهر بزرگ مانده‌اند و این عدم توسعه به جای جای کشور باعث می‌شود این صنعت همچنان به صورت سنتی اداره شود، چه بسا با استفاده از فناوری اطلاعات گردشگری هوشمند را به مسیر توسعه وارد کرد.